Aktualności


Wizyta studyjna

   W dniach 24-28.04 zorganizowany został wyjazd studyjny do zagranicznego partnera. Program wizyty obejmował m.in. odwiedzenie prężnie działających baz turystycznych zlokalizowanych w Szwajcarii. Na miejscu w Heiden miło przywitała nas Polonia aktywnie działająca w środowisku lokalnym: Katarzyna Strassnigg (Genossenschaft Hotel Linde) i Bożena Frei (Muzeum Henryka Dunanta), Ewa Louis (Stowarzyszenie Szwajcarsko-Polskie), Arkadiusz Bukowski (Kiwanis Club Appenzeller), Jerzy i Agnieszka Michej. Spotkanie z burmistrzem Heiden Norbertem Näf i szefem biura informacji i promocji Stefanem Steiner wykazało wiele różnic w działaniach na rzecz rozwoju turystyki w obu państwach. W Schaukäserei Appenzeller Stein AR mogliśmy na własne oczy zaobserwować proces technologiczny tworzenia serów. Po degustacji zakupiliśmy regionalne produkty. Kolejnym miejscem, które odwiedziliśmy było Muzeum Polskie w Rapperswil - muzeum polskiej kultury i historii, które zajmuje obecnie drugie piętro zamku pokazuje zmienną historię tej instytucji. Pani Dyrektor Anna Buchmann w ciekawy sposób przedstawiła wielowiekową historię związków polsko-szwajcarskich, działalność Szwajcarów w Polsce i Polaków w Szwajcarii, polską kulturę i historię, tradycje walk Polaków o wolność i wiarę, aż po historię ruchu Solidarności i odzyskania wolności w roku 1989. W programie naszej wizyty nie zabrakło także czasu na spacer po Zurychu w przemiłym towarzystwie Pani Krystyny Nurczyk - redaktor Polskiego Radia i zakupy w „czekoladowym raju”. Ostatni dzień pobytu w Szwajcarii wypełniło zwiedzanie turystycznych miejscowości Werdenberg (zabytki UNESCO) i Appenzell, w którym trwały przygotowania do niedzielnego zgromadzenia ludowego, które odbywa się raz w roku.

   Chociaż nie wszystkie rozwiązania szwajcarskie uznaliśmy za godne uwagi, to w rezultacie oceniamy bardzo pozytywnie organizację i rozwiązania stosowane w tym państwie. Dzięki wsparciu Pana Włodzimierza Szeląga Dyrektora Polskiej Organizacji Turystycznej w Wiedniu (obsługującej zarówno Austrię, jak i Szwajcarię) mieliśmy okazję zwiedzić także Wiedeń.

   W ramach podsumowania projektu 8 maja zorganizowano konferencję, która była zwieńczeniem wyjazdu i okazją do zebrania opinii od jej uczestników. Na przykładzie kantonu Appenzell Ausserrhoden oraz gminy Heiden, uczestnicy wizyty zapoznali się ze szwajcarskim modelem promocji regionu, sposobem eksponowania walorów przyrodniczych, produktów regionalnych oraz pakietowaniem usług i atrakcji turystycznych. Mamy nadzieję, iż umożliwienie przekazania doświadczeń szwajcarskich przedsiębiorców, władz lokalnych i ngo w obszarze turystyki zaowocuje u nas rozwojem lokalnego rynku. Może to w dłuższej perspektywie przyczynić do zupełnie innego, dużo bardziej efektywnego sposobu wykorzystania potencjału Bieszczadów oraz sprzyjać rozwojowi usług turystycznych w naszym regionie.
    Zapraszamy na konferencję podsumowującą realizację projektu "Ku lepszej


Zaproszenie

    Zapraszamy na konferencję podsumowującą realizację projektu "Ku lepszej przyszłości" (projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej)

08.05.2013 (środa), godzina 12.00 , Dębowa Gazdówka, Łodyna 43


Ku lepszej przyszłości

    Z przyjemnością informujemy, że 5 grudnia 2012 r. została zawarta umowa nr KCWGiPR/2012/I/FST/7 o dofinansowanie projektu z Funduszu Study Tour. W imieniu Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady” umowę podpisała Pani Iwona Woch – Prezes Zarządu. W imieniu Operatora Dotacji - Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska - umowę podpisali: Pan Józef Jodłowski – Prezes SEKP oraz Pan Dawid Lasek - Wiceprezes SEKP.

   Wniosek pt. „Ku lepszej przyszłości” złożony 12 lipca 2012 w ramach projektu „Alpejsko-Karpacki Most Współpracy”, który zyskał pozytywną ocenę komisji konkursowej i dofinansowanie w kwocie 39 600 zł. Planowany termin realizacji projektu to 02-06.2013 r

    Celem projektu jest stworzenie warunków do nawiązania współpracy pomiędzy jednostkami z obszaru 5 gmin stowarzyszonych w ramach Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady” (polskich właścicieli punktów noclegowych, punktów gastronomicznych i biur podróży, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych/NGO z terenu działania LGD, tj. gmin: Czarna, Lutowiska, Olszanica, Solina i Ustrzyki Dolne) z partnerami szwajcarskimi. Umożliwienie przekazania doświadczeń szwajcarskich przedsiębiorców, władz lokalnych i ngo w obszarze turystyki, które przeniesione i dostosowane do lokalnego rynku przyczyni się do rozwoju regionalnego.

   Głównymi działaniami w ramach projektu jest nawiązanie współpracy polsko-szwajcarskiej, zebranie 15 os. - polskich przedsiębiorców z sektora turystycznego, przedstawicieli sektora społecznego i publicznego z obszaru LGD oraz zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdu studyjnego do zagranicznego partnera, w tym odwiedzenie prężnie działających baz turystycznych zlokalizowanych w Szwajcarii. W ramach podsumowania projektu planuje się zorganizowanie konferencji podsumowującej.